top of page
0024_delft-hr-024.jpg

cao

Partijen betrokken bij de cao Zwembaden hebben gezamenlijk een nieuwe cao zwembaden en zwemscholen afgesloten. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 30 september 2024.

De cao Zwembaden, Zwemscholen is algemeen verbindend verklaard. Het besluit is op 30 juni 2023 gepubliceerd in de Staatscourant en gaat in op 1 juli 2023.

Vanaf 1 juli 2023 zijn er aangepaste tabellen van kracht. Deze vindt u in de cao tekst..

Het is mogelijk om voor de schalen 1 tot en met 3 een all-in salaris te hanteren. Dit salaris is opgebouwd uit het basissalaris, 8% vakantiegeld en 10,59% vakantiedagen.

Cao app Zwembaden en Zwemscholen
De cao-teksten zijn voor iedereen nu ook beschikbaar in de cao app Zwembaden en Zwemscholen. Hiermee kunnen medewerkers de cao Zwembaden en Zwemscholen 1 januari 2023 – 30 september 2024 makkelijk op hun mobiele telefoon of tablet bekijken en doorzoeken. Daarnaast zijn andere tools beschikbaar via de app, zoals nieuws, informatie over sociale veiligheid, RI&E en de arbocatalogus.

De app is gratis beschikbaar in de App Store en Google Play Store. Je vindt deze door te zoeken in de store (bijvoorbeeld op ‘zwembaden’).

De cao met de looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 vindt u hier.

bottom of page