top of page
0024_delft-hr-024.jpg

Vakbondsverlof

SFZZ heeft een regeling Tegemoetkoming Vakbondsverlof (TV) ingesteld. Een werkgever kan gebruikmaken van deze regeling wanneer een medewerker – lid van een vakbond of kaderlid – in dit kader een landelijke bijeenkomst en/of scholings-/vormingscursus van een werknemersorganisatie heeft bijgewoond.

 

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt 100% van het salaris, welke door de werkgever aan de werknemer is uitbetaald tijdens de duur van het vakbondsverlof. De tegemoetkoming wordt verleend over maximaal 8 dagen voor vakbondsleden, of 11 dagen bij kaderleden – per kalenderjaar, per werknemer. Onder een dag wordt verstaan 7,6 uur en onder een dagdeel wordt verstaan maximaal 3,8 uur.

 

Voorwaarden

1. De werkgever is werkgever in de zin van de fonds-cao.
2. De werknemer is werknemer in de zin van de fonds-cao.
3. Door een werknemersorganisatie is schriftelijk verlof aangevraagd voor een door de werknemersorganisatie aangegeven periode.
4. De werkgever heeft tijdens de duur van het vakbondsverlof het salaris aan de werknemer doorbetaald.
5. De werkgever dient binnen 2 maanden nadat hij het salaris van de werknemer heeft uitbetaald het “Aanvraagformulier tegemoetkoming vakbondsverlof” in via het secretariaat van SFZZ.
6. De werkgever dient bij de aanvraag de volgende stukken mee te sturen:
– een kopie van de verklaring van deelname aan een werknemersorganisatie, waaruit de duur van het vakbondsverlof blijkt;
– een kopie van de arbeidsovereenkomst, waaruit blijkt dat er sprake is van een actief dienstverband.

In de cao Zwembaden bijlage 14 staan de regeling en de voorwaarden in zijn geheel omschreven.

 

Aanvragen tegemoetkoming

Voor het aanvragen van Tegemoetkoming Vakbondsverlof (TV) kunt u gebruik maken van het webbased aanvraagformulier.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoonnummer: 0183 – 822940  of e-mail: info@sfzz.nl.

bottom of page